gallery/angyalkertlogo
gallery/angyalkert
Cím: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 22.     Telefon: +36 (30) 358 1923       Email: angyalkertnet@gmail.com

Egy modern, a XXI. század követelményeinek maximálisan megfelelő 4 csoportos óvodában éljük napjainkat. Földrajzi elhelyezkedésünk nagyon kedvező, városközponttól nem túl messze, főútvonaltól távol, természet közelségében vagyunk.

Tágas csoportszobák, nyitott teraszokkal, saját mosdóval, fejlesztő-szoba, tornaterem áll a gyermekek rendelkezésére. Berendezési tárgyaink, bútoraink újak esztétikusak, játékkészletünk bőséges, változatos minden életkornak megfelelő.

Csoportösszetételünk homogén – azonos vagy megközelítőleg azonos korosztályú gyermekek kerülnek egy csoportba. Csoportlétszámunk 25 fő, melyhez 2 óvodapedagógus és 1 dajka van rendelve, továbbá az óvodai életet egy pedagógiai asszisztens is segíti.

Elsődleges szempont a családias légkör, ahol biztonságban érezhetik magukat a gyermekek, és biztonságban tudhatják gyermekeiket a szülők. Legfontosabb lesz számunkra az, hogy biztosítsuk a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődését, mindenkinek a saját fejlettségéhez, fejlődési üteméhez igazodva, egy ölelő, szeretetteljes légkörben. Végső cél pedig az iskolai érettség elérése, hogy alkalmassá váljanak fizikálisan, értelmileg, mentálisan az iskolai élet megkezdésére.

Munkánk alapját az Országos Óvodai Programja adja. Programunk a mese, a gyermeki játék központba helyezésével készült, nagy hangsúlyt fektetve a spontán játékra.

Kiemelten fogalmazódik meg, hogy óvodánk sajátos jellege vallási, erkölcsi, közösségi nevelésen alapszik. Nagy hangsúlyt fektetünk a magatartási normák gyakorlására, a felnőttek példájára, hogy mindezeken keresztül a keresztény értékek megalapozódjanak és eljussanak a gyermekekhez.

Az óvodánk családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom.

„A nevelés a szív dolga. ” (Don Bosco)

Rólunk

gallery/p03
gallery/p07
gallery/p06
gallery/p05
gallery/p08